Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie Publiczne - polig15

Wersja z dnia: 02.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: wybór oferty

Wersja z dnia: 29.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: zdjęcie SIWZ

Wersja z dnia: 29.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienia treści siwz

Wersja z dnia: 29.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie modyfikacji SIWZ i załączników

Wersja z dnia: 29.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Wersja z dnia: 21.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienia treści Siwz