Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Rozporządzenia

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 18.01.2018
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 03.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana:rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wersja z dnia: 03.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzeń: ( Dz. U. poz. 2348)i ( Dz. U. poz. 2349)

Wersja z dnia: 29.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzeń:( Dz. U. poz. 2345)i ( Dz. U. poz. 2350)

Wersja z dnia: 19.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzeniaw sprawie organizowania prac społecznie

Wersja z dnia: 18.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Wersja z dnia: 01.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Wersja z dnia: 31.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzenie zmieniające do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy

Wersja z dnia: 19.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmiany do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy

Wersja z dnia: 28.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 29.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wersja z dnia: 13.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r.

Wersja z dnia: 02.02.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 02.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: aktualizajca

Wersja z dnia: 31.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja rozporządzeń

Wersja z dnia: 20.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja rozporządzeń

Wersja z dnia: 16.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 15.09.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 01.07.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 25.06.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 17.06.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 26.05.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 09.05.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 22.04.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 18.03.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 08.01.2014
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 10.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja rozporządzeń

Wersja z dnia: 21.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodanie rozporządzenia - minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2014

Wersja z dnia: 22.08.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 25.05.2012
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 08.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 08.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 11.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 24.05.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 19.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja