Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 1_19

Wersja z dnia: 20.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia.

Wersja z dnia: 11.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 01.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie: Protokół z otwarcia ofert