Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 9_19

Wersja z dnia: 17.01.2020
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 11.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia.

Wersja z dnia: 29.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wybór oferty

Wersja z dnia: 27.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie protokół z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 27.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień treści ogłoszenia i modyfikacji

Wersja z dnia: 21.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień treści ogłoszenia i modyfikacji

Wersja z dnia: 21.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 21.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja