Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie publiczne 2_20

Wersja z dnia: 18.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodanie: Informacja o nieudzieleniu zamówienia.

Wersja z dnia: 07.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: dodano: Protokół z otwarcia ofert