Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie Publiczne - poligr15

Wersja z dnia: 28.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie - wybór oferty

Wersja z dnia: 23.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zdjęcie SIWZ

Wersja z dnia: 23.01.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 23.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia , modyfikacji, kalkulacji cenowej

Wersja z dnia: 23.01.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 16.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień

Wersja z dnia: 14.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia