Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Wersje archiwalne: Zamówienie Publiczne - zlobek15

Wersja z dnia: 31.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: wybór oferty

Wersja z dnia: 25.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: zdjęcie SIWZ

Wersja z dnia: 25.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie modyfikacji SIWZ

Wersja z dnia: 20.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i wyjaśnień do SIWZ