Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

Zamówienie publiczne

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy z podziałem na części”.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.09.2019 r. (DOCX), Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.09.2019 r. (PDF)

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.09.2019 r. (DOCX), Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.09.2019 r. (PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2019 r. (DOCX), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.09.2019 r. (PDF)

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.09.2019 r. (DOC), Modyfikacja treści SIWZ z dnia 23.09.2019 r. (PDF)

Załącznik nr 1a do SIWZ-Załącznik nr 1a do Umowy po modyfikacji z dnia 23.09.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część I

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część IIOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 21.10.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 17.09.2019
Dokument oglądany razy: 893