Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 27

Zarządzenia wewnętrzne rok 2019

 • Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 22.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 1/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i klientów Urzędu. 2/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.02.2019 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przekazania nakładów inwestycyjnych dokonanych w lokalu użytkowym położonym w Warszawie przy ul. Młynarskiej 37A. 3/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 14.02.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych oraz wzoru wniosku pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 4/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.04.2019 r. w sprawie: wprowadzania zasad finansowania szkoleń w trybie indywidualnym, wzoru wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne i wzoru skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 02.04.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Zasad i wzorów dokumentów dotyczących przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej 6/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 7/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 03.04.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej 7/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2019 r. 8/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 9/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.05.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. 9/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 10/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja w 2019 r., ogłoszonego Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 29 kwietnia 2019 r. 10/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 12/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: wprowadzania zasad organizacji stażu, wzoru wniosku wraz z załącznikami o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 12/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy w siedzibie Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Ciołka 10 a w okresie upałów. 13/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 14/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie pracodawcy refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 14/2019 (PDF)
 • Zarządzenie nr 21/2019 Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy z dnia 18.11.2019 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz procedury reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy 21/2019 (PDF) załącznik 1(PDF) załącznik 2(PDF) załącznik 3(PDF) załącznik 4(PDF) załącznik 5(PDF)


Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 21.11.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 11.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 608