Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zamówienie Publiczne

Świadczenie usług medycznych dla zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 25.01.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 25.01.2013
Dokument oglądany razy: 1 477