Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zamówienie publiczne

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Modyfikacja SIWZ

Umowa po modyfikacjiOpublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 18.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 162