Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zamówienie Publiczne

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SIWZ pdf , word (10.04.2013r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 10.04.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 05.04.2013
Dokument oglądany razy: 1 397