Urząd Pracy m. st. Warszawy

www.bip.gov.pl

To jest wersja archiwalna z dnia 08.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zamówienie Publiczne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu pdf , word (19.09.2014r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf , word (26.09.2014r.)

Przedłużenie terminu składania ofert pdf , word (26.09.2014r.)

wyjaśnienia treści SIWZ pdf , word (29.09.2014r.)

modyfikacja treści SIWZ z 30.09.2014 pdf , word (30.09.2014r.)

załączniki po modyfikacji z 30.09.2014 word (30.09.2014r.)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2 pdf , word (01.10.2014r.)

przedłużenie terminu składania ofert 2 pdf , word (01.10.2014r.)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf , word (03.10.2014r.)

przedłużenie terminu składania ofert pdf , word (03.10.2014r.)

wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf , word (03.10.2014r.)

modyfikacja treści SIWZ z 06.10.2014 pdf , word (06.10.2014r.)

załączniki po modyfikacji z 06.10.2014 word (06.10.2014r.)

wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 07.10.2014 pdf , word (07.10.2014r.)Opublikował: Katarzyna Kun
Publikacja dnia: 08.10.2014
Podpisał:
Dokument z dnia: 19.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 031